Σεμινάριο συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), Σάββατο 11 Νοεμβρίου, 16:00–19:00

Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης των Διαλόγων της Λέσβου, το Πανεπιστήμιο του Άγκντερ και ο Δήμος Λέσβου, διοργανώνουν στις 11 Νοεμβρίου (16:00–19:00) ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο για όσους σχεδιάζουν κάποια επαγγελματική, κοινωνική ή ανθρωπιστική δραστηριότητα που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Το σεμινάριο απευθύνεται όχι μόνο σε ιδιώτες και οργανισμούς που ασχολούνται ἀμεσα ή έμμεσα με την προσφυγική κρίση, αλλά σε κάθε πολίτη της Λέσβου και των γειτονικών νησιών, πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς, αλλά και φορείς της τοπκής αυτοδιοίκησης.

Eισηγητές του σεμιναρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Rotem Shneor, επικεφαλής του Scandinavian Crowdfunding Alliance, και η ΈφηΤσιότσιου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση.

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει η συμμετοχική χρηματοδότηση, το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση της μεθοδολογίας και της τεχνογνωσίας που αφορά στη διαδικασία της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) μέσω του διαδικτύου και σε πολύτιμες πληροφορίες για τις σχετικές πλατφόρμες που λειτουργούν ήδη με επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η προστιθέμενη αξία του σεμιναρίου συνίσταται στο ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συγκεκριμένες και πρακτικές απαντήσεις και λύσεις σε ερωτήματα ή προβληματισμούς που αφορούν στο κάθε έργο που σχεδιάζουν ή επεξεργάζονται και για το οποίο θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν ως χρηματοδοτικό εργαλείο τη συμμετοχική χρηματοδότηση.

Το crowdfunding είναι μια διεθνής και αξιόπιστη πρακτική χρηματοδότησης, όπου οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συνεισφέρει με το χρηματικό ποσό της επιλογής του στη στήριξη έργων και δράσεων, στους τομείς της επιχειρηματικότητας, των δημιουργικών βιομηχανιών και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το crowdfunding  είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στήριξης Φορέων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων και εταιρειών, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη οικονομική βοήθεια για την επίτευξη στόχων, όπως είναι η πραγματοποίηση δράσεων πρόνοιας, η υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, τεχνολογικών εφαρμογών, ή η κάλυψη λειτουργικών αναγκών και επιτυγχάνεται με ιδιαίτερα αποτελέσματα μέσω του διαδικτύου. Εκτός από την ευελιξία, την ταχύτητα των διαδικασιών και την αμεσότητα που παρουσιάζει η πρακτική αυτή για την παρουσίαση μιας ιδέας και τη δικτύωση του φορέα υλοποίησής της, διαθέτει τα πλεονεκτήματα του χαμηλού λειτουργικού κόστους, της ευρείας κάλυψης και προβολής των προς χρηματοδότηση έργων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και διαφάνειας όσον αφορά στην επένδυση των χρημάτων εκ μέρους του πλήθους που συμμετέχει χρηματοδοτώντας το κάθε έργο. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε πολίτης γίνεται υποστηρικτής δράσεων μέσα από μια απλή διαδικασία που τον καθιστά ενεργό συμμέτοχο άμεσα ανταποκρινόμενο σε ανάγκες της κοινωνίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Blue Sea στη Μυτιλήνη (Π. Κουντουριώτου 91).

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο https://eras.uia.no/reg.php?id=2116.

Crowdfunding seminar, Saturday 11 November 11th, 16:00–19:00

As a part of the Lesbos Dialogues, we organise a seminar in crowdfunding, open to everyone who has an idea or project that may be financed through crowdfunding. It should ne noted that the seminar is open to anyone, not only to projects, individuals and organisations related to the refugee crisis.

Crowdfunding allows us to collect small sums from many people in a scale, scope and speed unmatched earlier in history. It fills acute market gaps in early stage funding of startup ventures, as well as serving as a new resource pool for the funding of artistic, cultural and social projects. Riding the waves of Internet access and the social media boom, crowdfunding allows more projects to get funded, more people to be involved in funding projects, as well as have a say in the development of such projects. It is a channel to a more democratic and transparent distribution of funding based on people’s real needs, interests and priorities. And with global volumes approaching USD 300 billion in 2016, crowdfunding is a new form of finance that is here to make its mark and stay.

Our seminar will introduce different forms of crowdfunding, success drivers to crowdfunding campaigns, and practical preparations needed for running such campaigns. It is relevant for all businesses in need of funding, cultural institutions, social ventures and non-profit organisations.

We are grateful to our seminar leaders Associate Professor Rotem Shneor, Head of Scandinavian Crowdfunding Alliance, and Effie Tsiotsiou, Executive Director of the Onassis Foundation.

After a short presentation of the possibilities crowdfunding offers and the suggested methodology, the seminar will open to questions on concrete ideas and projects the participants would like to finance through crowdfunding.

The seminar will take place at the hotel Blue Sea in Mytilene (P. Kountouriotou 91).

Online registration at https://eras.uia.no/reg.php?id=2116.